Voldtekt som våpen i krig

Anne Håskoll-Haugen Debatt

Husk at koden nedenfor skal alltid stå under ingressen, Anne. Denne røde teksten skjules automatisk.

Litteraturhuset i Oslo |  | September 2017

Det var etter de grusomme krigene i Jugoslavia og Rwanda tidlig på 1990-tallet at bruken av voldtekt og seksualisert tortur for alvor ble kjent som et middel for å oppnå militære og strategiske mål i krig. Mediene flommet over av beskrivelser av overgrep, voldtekt og lemlestelser. Voldtekt som våpen er fortsatt utbredt – Kongo, Sør-Sudan, Mali, Afghanistan, Irak og Syria – kvinner er fanget i frontlinjen.

Hva gjør slike hendelser med et land og et folk? Hvordan bygge samfunnet opp igjen etter at konflikten er over?

Norsk Folkehjelp og Human-Etisk Forbund inviterer til temakveld med utgangspunkt i erfaringer fra sitt arbeid i Rwanda og Irak.

Møt:

Sine Holen er seniorrådgiver for kjønn og kulturforståelse i militære operasjoner ved Forsvarets høgskole. Holen har selv tjenestegjort i internasjonale operasjoner og humanitær innsats, heriblant for FNs høykommissær for flyktninger i Sveits og Egypt, FNs fredsbevarende styrker i Kosovo og i Flyktninghjelpen.

Eivor Lægreid er behandler ved Ahus ungdomspsykiatriske klinikk. I 2016 jobbet hun for hjelpeorganisasjonen Yazda i Irak med tiltak for kvinner og barn som har overlevd fangenskap hos IS. Lægreid skriver nå en masteravhandling om jesidikvinners overlevelsesstrategier i etterkant av fangenskap.

Trude Falch er seniorrådgiver i Norsk Folkehjelp med ekspertise på Syria og Irak. Hun har også jobbet med Rwanda, Somalia og Balkan.

Det blir panelsamtale og åpent for spørsmål fra publikum. Samtalen blir ledet av Anne Håskoll-Haugen